Ghazali Studiebeurzen

Wij zijn ervoor om de in Nederland studerende islamitische studenten die onderdeel zijn van de verscheidene organisaties die in onze netwerk behoren te voorzien van een beurs indien dit nodig blijkt te zijn. Studenten die vanwege diverse redenen niet genoeg geld hebben om rond mee te komen zullen worden bijgestaan in de vorm van een beurs. Voor de beurs moet je verwezen worden door 1 van de verschillende bestuursleden in onze organisaties waarna wij diverse documenten zullen opvragen en controles zullen doen. Studenten die in aanmerking blijken te komen zullen in 2 delen een beurs ontvangen. De aanvraagperiode begint in september en eindigt in oktober. We zullen de aanvraagperiode via de mail en sociale media starten.

Start Gazali studiebeurzen

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu

Beste studenten,

Ook dit jaar biedt de Nederlandse Islamitische Federatie Studentenafdeling (NIF Studenten) te Rotterdam een studiebeurs voor haar leden. Middels deze financiële bijdrage hebben we in het verleden meerdere studenten mogen ondersteunen Alhamdulillah. Zoals de voorafgaande jaren zullen dit jaar ook alle aanmeldingen via info@nifstudenten.nl verlopen.

Een aantal zaken zijn verplicht gesteld rondom het toekennen van de studiebeurzen. Om tot een zo eerlijk mogelijk oordeel te komen, worden de volgende zaken als eis gesteld bij de aanvrager. Al deze documenten en de bijgevoegde formulier moeten aangeleverd worden voordat we je aanvraag in behandeling nemen.

1) Een korte motivatiebrief waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en waarom je denkt een geschikte kandidaat te zijn voor de beurs;

2) Een bewijs van inschrijving bij je universiteit of HBO-instelling, bijvoorbeeld een studiepuntenoverzicht of een inschrijfbewijs;

3) Een jaaroverzicht van de inkomens van je ouders, inkomensverklaringen van de Belastingdienst of een jaaroverzicht van de werkgevers;

4) Een inkomensverklaring 2018, digitaal te verkrijgen via de website van de Belastingdienst;

5) Indien je werkt, loonstroken van de afgelopen 3 maanden;

6) Een bewijs van de studiefinanciering die je ontvangt, te vinden via ‘Mijn DUO’ onder berichten/correspondentie.

7) Een recente CV.

Nog een aantal punten waar je rekening mee dient te houden:

1. Alle formulieren dienen in pdf formaat geleverd te worden. Jpeg, png of andere fotografische formaten worden niet geaccepteerd. (ALLEEN .PDF)

2. Neem de punten onder ‘Taahhutname’ goed door.

3. Indien je wordt geselecteerd voor een beurs is er een vergaderdag waarin alle geselecteerden samenkomen waarin we de verdere gang van zaken bespreken. Dit is verplicht!

Stuur de gevraagde gegevens uiterlijk op 30 september, 23:59 naar info@nifstudenten.nl met als titel “Beursaanvraag 2019” en je volledige naam.

Ook voor vragen kan je ons bereiken via dit e-mailadres.

Fi-emanillah,

NIF studenten

STUUR ONS EEN EMAIL VIA INFO@NIFSTUDENTEN.NL  OM DE DESBTREFFENDE DOCUMENTEN TE VERKRIJGEN.

Info@nifstudenten.nl

NIF Studenten

Word lid

Irfan evleri

Nif jongeren